Prawo do odstąpienia od umowy


Prawo do zwrotu towaru (nie dotyczy klientów firmowych):

  1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu  art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo  odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie bądź e-mailem na adres sklep@orkan-tactical.pl w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827));
  2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu (o ile takie było), odpowiednio zabezpieczonych na czas transportu w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia. Należy dołączyć oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego który był dołączony do zamówienia. W przypadku zakupu na fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca której podpisaną kopię Klient będzie zobowiązany do odesłania do Sklepu. Wszelkie wysyłki należy adresować na: Orkan Tactical ul. Konarskiego 7, 01-355 Warszawa;
  3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony;
  4. Pieniądze za zwrócony produkt oraz koszt najtańszej dostępnej w chwili składania zamówienia opcji dostawy Klient otrzyma w takiej samej formie jakiej wcześniej użył podczas zakupu, chyba, że wyrazi zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu zwróconego towaru. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi;