Regulamin

§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Właścicielem sklepu internetowego Orkan Tactical (zwanego dalej Sklepem) pod adresem https://sklep.orkan-tactical.pl jest firma Orkan Tactical Hubert Rogacewicz, nazwa skrócona Orkan Tactical z siedzibą w Warszawie mieszcąca się przy ul. Stanisława Konarskiego 7 01-355 Warszawa. NIP: PL 522-266-91-14, REGON: 142507789, zarejestrowaną przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 513311 i widoczną w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=8ecd2838-14a4-4752-9f7a-8096739e5412 ;
 2. Użytkownik - osoba która zarejestrowana swoje konto na stronie Sklepu;
 3. Gość - osoba która nie zarejestrowała swojego konta na Sklepie oglądająca jego ofertę;
 4. Klient - osoba (w tym Użytkownik) która dokonuje / dokonała zakupu na stronie Sklepu;
 5. Zamówienie - dokonanie zakupu poprzez stronę Sklepu potwierdzoną naciśnięciem przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty";
 6. Towar - produkty oferowane na stronie Sklepu ;
 7. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://sklep.orkan-tactical.pl
 8. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok za wyjątkiem okresu zamknięcia sklepu na czas urlopu;
 9. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną;
 10. Wysyłka zamówień odbywa się od poniedziałku do piątku;
 11. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
 12. Klient przed zakupem towaru w sklepie ma obowiązek zapoznać się z jego opisem znajdującym się na stronie produktu. Zakup oznacza jego akceptację;
 13. Rejestracja w sklepie nie jest konieczna do składania zamówień, jest jednak zalecana;
 14. Podczas składania zamówienia należy podać następujące dane kontaktowe Klienta niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia: Imię i nazwisko (pełna nazwa firmy), adres pocztowy, adres e-mail, numer NIP (dot. firm chcących otrzymać fakturę), numer telefonu. Jeśli wysyłka ma być na inny adres to również proszę go podać. W przypadku wyboru wysyłki do Paczkomatu - Inpost niezbędne jest podanie prawidłowego numeru telefonu komórkowego i adresu e-mail;
 15. Zamówiony towar będzie dostarczany wg sposoby wybranego przez Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpostu bądź firmy kurierskiej;
 16. Cena wysyłki uwzględnia koszt usługi firmy spedycyjnej i koszt przygotowania wysyłki wraz z opakowaniem. Jest uzależniony od wagi przesyłki i jest objęty podatkiem VAT w wysokości 23%;
 17. Płatności za zakupiony towar można dokonać w drodze przelewu bankowego, płatności on-line w serwisach PayU i PayPal oraz pobrania pocztowego. Istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy;
 18. Koszty wysyłki na terenie Polski: przy wartości zamówienia do 999,99 zł brutto pokrywa Klient; przy zamówieniu od 1000 zł brutto koszt wysyłki pokrywa Sklep;
 19. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto);
 20. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, na życzenie Klienta wystawiamy fakturę VAT. Składając zamówienie w sklepie Klient wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT;
 21. Na otrzymanej drogą mailową elektornicznej fakturze pro forma (wysłanej z adresu sklep@orkan-tactical.pl) znajduję się dane potrzebne do opłacenia zamówienia;
 22. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia;
 23. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt firmy Orkan Tactical nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia;
 24. Zabrania się Użytkownikom i Klientom rozsyłania drogą elektroniczną treści niezgodnych z prawem, zwłaszcza złośliwego oprogramowania;
 25. Językami korespondencyjnymi z obsługą sklepu są język polski i angielski;
 26. Złożenie zamówienia w Sklepie jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży;
 27. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla Weteranów, żołnierzy Wojska Polskiego służby czynnej i funkcjonariuszy służb mundurowych i specjalnych za okazaniem legitymacji. Rabat nie dotyczy kosztów wysyłki, towarów przecenionych i z wyprzedaży;

§2
WARUNKI REKLAMACJI I ODSTĄPIENIA OD UMOWY KUPNA - SPRZEDAŻY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 1. Klient będący Konsumentem w rozumieniu  art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo  odstąpić od umowy kupna - sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie bądź e-mailem na adres sklep@orkan-tactical.pl w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu (Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827));
 2. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu (o ile takie było), odpowiednio zabezpieczonych na czas transportu w terminie do 14 dni od złożenia oświadczenia. Należy dołączyć oryginalny dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego który był dołączony do zamówienia. W przypadku zakupu na fakturę, zostanie wystawiona faktura korygująca której podpisaną kopię Klient będzie zobowiązany do odesłania do Sklepu. Wszelkie wysyłki należy adresować na: Orkan Tactical ul. Konarskiego 7, 01-355 Warszawa;
 3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, pocięty;
 4. Pieniądze za zwrócony produkt oraz koszt najtańszej dostępnej w chwili składania zamówienia opcji dostawy Klient otrzyma w takiej samej formie jakiej wcześniej użył podczas zakupu, chyba, że wyrazi zgodę na inną formę zwrotu wpłaconych środków. Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu zwróconego towaru. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi;
 5. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny bądź faktura VAT);
 6. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na piśmie bądź wysłane e-mailem;
 7. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową Klient może żądać:
 8. Zwrotu pieniędzy po odesłaniu towaru;
 9. Wymiany towaru na właściwy po odesłaniu niezgodnego towaru (koszt wysyłki do Sklepu zostanie zwrócony);
 10. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 3 dni roboczych.
§3
POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników - Klientów Sklepu, podanych w związku z korzystaniem z określonych funkcjonalności Sklepu, jest firma Orkan Tactical Hubert Rogacewicz, nazwa skrócona Orkan Tactical (dalej jako Sklep) z siedzibą w Warszawie mieszcąca się przy ul. Stanisława Konarskiego 7, 01-355 Warszawa. NIP: PL 522-266-91-14, REGON: 142507789, zarejestrowaną przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 513311 i widoczną w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=8ecd2838-14a4-4752-9f7a-8096739e5412 ;

 2. Dane osobowe podane przez Użytkownika - Klienta Sklepu podczas rejestracji, edycji konta w serwisie https://sklep.orkan-tactical.pl oraz w momencie przystąpienia do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną (np. wypełnienia formularza celem stworzenia swojego profilu w ramach Sklepu, dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym), będą przetwarzane przez Administratora, przede wszystkim, w celu wykonania zawartej umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach opisanych w regulaminie (nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach Serwisu oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji). Podstawę prawną takiego przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”). Ponadto, dane te będą przetwarzane przez Administratora w celu marketingu usług własnych (w przypadkach, gdy przepisy prawa dopuszczają przetwarzanie danych w tym celu bez zgody osoby, której dane dotyczą), w oparciu o podstawę prawną określoną w art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W przypadku zamówienia przez Użytkownika - Klienta newslettera, jego dane będą przetwarzane również w celu świadczenia usługi newsletter;

 3. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej w ramach Sklepu oraz po jej zakończeniu, w celu realizacji przez Sklep praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności obowiązków podatkowych;

 4. Użytkownikowi - Klientowi Sklepu przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest usprawiedliwiony interes administratora), prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych;

 5. Podanie danych osobowych podczas rejestracji lub korzystania z usług w Sklepie jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zarejestrowania się w Serwisie lub skorzystania z usług, które wymagają podania danych osobowych w Sklepie. Zwłaszcza realizacji złożonego zamówienia;

 6. Wszelkie zgody wyrażone ewentualnie przez Użytkownika - Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych lub przesyłania informacji handlowych mogą być w każdej chwili odwołane. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana na adres: kontakt@orkan-tactical.pl;

 7. Sklep chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione;

 8. Sklep przekazuje dane osobowe Klienta dostawcom w zakresie niezbędnym do realizacji usługi dostawy zamówionego towaru;

 9. W przypadku, gdy Klient wybierze wysyłkę zamówienia poprzez usługę Inpost - Paczkomat jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy spółce Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 00-940, przy ul. Malborskiej 130 wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego pod numerem KRS 0000255841;

 10. W przypadku, gdy Klient wybierze wysyłkę zamówienia poprzez usługę Poczty Polskiej jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji dostawy spółce Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 00-940, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000334972;

 11. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu 60-166, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399;

 12. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu. Firma PayPal Inc. jest firmą macierzystą firmy PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. Jej siedziba znajduje się w Stanach Zjednoczonych, w stanie Kalifornia;

 13. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność kartą płatniczą, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności firmie SumUp Payments Limited z siedzibą pod adresem 32 - 34 Great Marlborough St, W1F 7JB Londyn Wielka Brytania.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 
§ 4
OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://sklep.orkan-tactical.pl, kierowane przez Sklep do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań;
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

 

§ 5

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW 

 

 1. Wypełniając informacyjny obowiązek ustawowy Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów;
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującymi adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
  3) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem;
 4. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 21.05.2018