Regulamin

 
 1. Właścicielem sklepu internetowego Orkan Tactical (zwanego dalej Sklepem) jest firma Orkan Tactical Hubert Rogacewicz, nazwa skrócona Orkan Tactical z siedzibą w Warszawie mieszcącą się przy ul. Stanisława Konarskiego 7 01-355 Warszawa. NIP: PL 522-266-91-14, REGON: 142507789, zarejestrowaną przez Zarząd Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy pod numerem ewidencyjnym 513311 i widoczną w ewidencji CEIDG pod adresem: https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=8ecd2838-14a4-4752-9f7a-8096739e5412 ;
 2. Zamówienia na produkty można składać za pośrednictwem strony WWW znajdującej się pod adresem http://sklep.orkan-tactical.pl
 3. Zamówienia są przyjmowane 24 godziny na dobę przez cały rok poprzez stronę internetową http://sklep.orkan-tactical.pl;
 4. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową i stacjonarną;
 5. Wysyłka zamówień odbywa się od poniedziałku do czwartku;
 6. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego;
 7. Kupujacy przed zakupem towaru w sklepie ma obowiązek zapoznać się z jego opisem znajdującym się w sklepie. Zakup oznacza akceptację opisu znajdującego się na stronie www produktu;
 8. Rejestracja w sklepie nie jest konieczna do składania zamówień, jest jednak zalecana;
 9. Podczas składania zamówienia należy podać następujące dane kontaktowe: Imię i nazwisko (pełna nazwa firmy), adres pocztowy, adres e-mail, numer NIP (dot. firm chcących otrzymać fakturę), numer telefonu. Jesli wysyłka ma być na inny adres to również proszę go podać;
 10. Zamówienia potwierdzone do realizacji nie mogą być anulowane, za wyjątkiem sytuacji przedstawionych w dalszych punktach;
 11. Zamówienia, co do których istnieją jakiekolwiek wątpliwości będą weryfikowane przez obsługę sklepu, zamówienie takie może zostać anulowane przez Sklep. Zamawiający zostanie poinformowany o tym fakcie;
 12. Zamówiony towar będzie dostarczany za pośrednictwem Poczty Polskiej, Inpostu bądź firmy kurierskiej;
 13. Cena wysyłki uwzględnia koszt usługi firmy spedycyjnej i koszt przygotowania wysyłki wraz z opakowaniem. Jest uzależniony od wagi przesyłki i jest objęty podatkiem VAT w wysokości 23%;
 14. Płatności za zakupiony towar można dokonać w drodze przelewu bankowego, płatności on-line w serwisach PayU i PayPal oraz pobrania pocztowego. Istnieje możliwość zapłaty gotówką lub kartą płatniczą w siedzibie firmy;
 15. Koszty wysyłki na terenie Polski: przy wartości zamówienia do 499,99 zł brutto pokrywa Kupujący; przy zamówieniu od 500 zł brutto koszt wysyłki pokrywa Sklep;
 16. Ceny w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). W przypadku zamówienia towaru na który wprowadzona jest błędna cena, przez obsługę sklepu bądź błąd serwera, kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie, a zamówienie może zostać anulowane;
 17. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która wydłuża czas realizacji zamówienia;
 18. Do każdego zamówienia dołączony jest dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego, na życzenie wystawiamy fakturę VAT;
 19. Na otrzymanej drogą mailową elektornicznej fakturze pro forma (wysłanej z adresu sklep@orkan-tactical.pl) znajduję się dane potrzebne do opłacenia zamówienia;
 20. W przypadku wyboru sposobu płatności "przelew", towar jest wysyłany w momencie otrzymania środków pieniężnych na konto bankowe w wysokości 100% wartości zamówienia;
 21. Wszelkie zwroty wysyłane na koszt Firmy Orkan Tactical nie są przyjmowane, chyba że nastąpiły wcześniej inne ustalenia;
 22. Zabrania się Kupującym rozsyłania drogą elektroniczną treści niezgodnych z prawem, zwłaszcza złośliwego oprogramowania;
 23. Językami korespondencyjnymi z obsługą sklepu są język polski i angielski;
 24. Dane osobowe klientów będą przetwarzane jedynie w celu realizacji zamówienia (w tym wysyłki), nie będą udostępniane osobom trzecim. Kupujący ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych oraz żądać ich usunięcia z bazy danych Sklepu (dot. osób zarejestrowanych w Sklepie);
 25. Złożenie zamówienia w Sklepie jest prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży;
 26. Sklep zastrzega sobie możliwość braku dostępności określonego towaru, o czym klient zostanie poinformowany;
 27. Udzielamy rabatu w wysokości 10% dla Weteranów za okazaniem legitymacji weterana. Rabat nie dotyczy kosztów wysyłki, towarów przecenionych i z wyprzedaży;

WARUNKI REKLAMACJI

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny bądź faktura VAT);
 2. Klient będący konsumentem w rozumieniu  art. 22[1] Kodeksu Cywilnego ma prawo  odstąpić od umowy sprzedaży zawartej na odległość bez podania przyczyn składając stosowne oświadczenie na piśmie bądź e-mailem na adres sklep@orkan-tactical.pl w terminie do 14 dni od daty otrzymania produktu;
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient jest zobowiązany do odesłania na własny koszt zakupionych Produktów w oryginalnym opakowaniu (o ile takie było) wraz z wypełnionym oświadczeniem (jeśli nie zostało wysłane na e-mail) i dołączonym oryginalnym dowodem zakupu w przypadku zwrotu całego zamówienia (paragonu fiskalnego) w terminie do 14 dni od wysłania oświadczenia na adres: ORKAN TACTICAL ul. Stanisława Konarskiego 7, 01-355 Warszawa. 3. Zwracany produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony;
 4. Pieniądze za zwrócony produkt oraz koszt wysyłki do nabywcy Klient otrzyma przelewem na wskazany w oświadczeniu numer rachunku bankowego niezwłocznie po dostarczeniu zwróconego towaru. Koszty odesłania produktu nie podlegają zwrotowi;
 5. Zgłoszenie reklamacyjne musi być złożone na piśmie bądź wysłane e-mailem;
 6. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
 7. Zwrotu pieniędzy po odesłaniu towaru;
 8. Wymiany towaru na właściwy po odesłaniu niezgodnego towaru (koszt wysyłki do Sprzedającego zostanie zwrócony);
 9. Przesyłki z wymienionymi produktami odsyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, przesyłką ekonomiczną poleconą, chyba że klient zażyczy sobie aby wysyłka była na jego koszt;
 10. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie do 3 dni roboczych.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przekazywane nam przez klientów sklepu http://sklep.orkan-tactical.pl, są przetwarzane przez ORKAN TACTICAL Hubert Rogacewicz z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stanisława Konarskiego 7 zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych;
 2. Powierzone nam dane osobowe, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
  1. Realizacji umowy
  2. Jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep http://sklep.orkan-tactical.pl
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych;
 4. Każdy klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie http://sklep.orkan-tactical.pl/user/loginUser, każdy klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Na życzenie klienta Sklep może usunąć jego dane osobowe z bazy danych Sklepu. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa;
Więcej informacji znajduje się na stronie o prowadzonej przez naszą firmę Polityce Prywatności.
 
 
OPISY I ZDJĘCIA PRODUKTÓW

 1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zawarte na stronie http://sklep.orkan-tactical.pl, kierowane przez Sklep do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do podjęcia rokowań;
 2. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu. Nie zmienia to jednak nigdy ich właściwości.

 

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI / SPORÓW 

 

 1. Wypełniając informacyjny obowiązek ustawowy Sklep informuje Konsumenta o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur. Jednocześnie Sklep wyjaśnia, że skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter nieprzymuszony. Sklep zastrzega, że poniższe zapisy Regulaminu mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania Sklepu do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów;
 2. Informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są pod następującymi adresami internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  Informacje te są również dostępne w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sklepem.
  3) Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich) w celu uzyskania bezpłatnej pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Konsumentem, a Sklepem;
 4. Sklep w niniejszym Regulaminie oraz w ramach Strony Internetowej udostępnia także łącze elektroniczne do platformy ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR jest również źródłem informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i konsumentami.